Publisert: 13.01.2016. TEKST Hilde Kristoffersen, tekstrådgiver, forretningsskribent og veileder

Første gang han fikk en Mac visste han at dette var fremtiden, og i dag har han jobbet med Apple-teknologi i 15 år. Torbjørn brenner for at ting skal skje ”automagisk” og lever etter mottoet ”det er bedre å hoppe i det sure eplet enn å bite i det”.

Du er konsulent innenfor Apple i Atea. Hva går dine arbeidsoppgaver ut på?

Jeg har litt varierte roller og kan vel best kalles rådgiver og løsningsdesigner samt utførende konsulent innenfor implementasjon og integrasjon av Apple-teknologi. De siste to årene har jeg i stor grad ”bygget Norge med IT”  i samarbeid med andre typer kunder enn tradisjonelle Ateakunder. Kundene har som oftest vært rektorer og lærere, og ikke IT-avdelinger som sådan. I mange tilfeller vil jeg også danne bro mellom disse to grupperingene hos kunden. IT-ansvarlige i de ulike kommunene driver som regel ikke med utvikling og endring av IT i skolen. Det gjør ofte skolene selv, men de har i utgangspunktet ikke forutsetningene for å løse utfordringene som kan oppstå som bieffekt. De trenger fagfolk som kan snakke med dem på et språk de forstår, og denne rollen tilfaller ofte meg. Innenfor skolesegmentet har jeg ansvar for å prosjektstyre, designe og løse det tekniske i masseutrullinger av iOS-enheter. I tillegg designer og bygger jeg løsninger for det private, samt driver rådgivning innen hele Apple-verdikjeden, og gjerne da i blandede miljøer.

For å gjøre dette bruker jeg et vidt spekter av verktøy og plattformer som f.eks Windows Azure, Active Directory, VMWare, Airwatch/IBM Maas360 /Debian, CentOS, ProfileManager / Filewave, Munki, Lightspeed MDM mm.

Hvordan kom du inn i Applesiden av databransjen?

Jeg har holdt på med Apple-teknologi i 15 år. Det startet med at Mac var påkrevet verktøy på tekstforfatterutdannelsen ved Westerdals School Of Communication, som er min opprinnelige utdannelse.

Jeg jobbet som tekstforfatter en stund etter studiene, tjente godt, trivdes bra, men ble til slutt ”offer” for 2008-fallet på arbeidsmarkedet. Da gikk jeg til Humac, den største retaileren av «Appleting» som også hadde et bedriftsmarked. Jeg startet som selger, måtte krangle meg inn døren, det var dårlige tider og ansettelser ble ikke kastet etter deg. Jeg ville inn i et solid og tungt fagmiljø for Apple-teknologi. Etter tre år hos Humac ble jeg IT-sjef og konsulentansvarlig.

Når jeg tenker tilbake på dette, antar jeg at jeg ville endt opp i et digitalt reklamebyrå dersom jeg ikke hadde fått ansettelse i Humac den gangen.

Da jeg etterhvert ble tilbudt en jobb i Atea i forbindelse med deres Apple-satsning, passet dette godt. Humac ble stadig mindre bedriftsorientert, og ved å bli en del av The Place to Be i Atea ville jeg kunne være med ”å bygge Norge med IT” i en langt større skala enn noe annet sted.

Det handler ikke om hvilket verktøy man velger, men hvorfor man velger det, og at noen har eierskap til det.

— Torbjørn Hallenberg

Men hvorfor gikk du fra tekst til salg av Appleprodukter?

Da jeg fikk Mac på første dag på Westerdals visste jeg at dette var fremtiden. Alt falt på plass da jeg fikk denne maskinen.

Jeg hadde tidligere jobbet som sykkelbud og tilbrakt mye tid i fjellet – langt fra IT. Det var forelskelse ved første blikk mellom meg og Mac-en. Måten den presenterte til dels utilgjengelige konsepter som ”hvordan Internett virker”, gjorde at jeg straks så flere muligheter, blant annet at man med relativt lite ressurser kunne skape nytte- eller underholdningsverdi for seg selv og andre. I tillegg måtte jeg på den tiden forholde meg til det jeg selv synes var merkelige regler i skolenettverket, som at man ikke fikk benytte MSN. Da gikk jeg «all inn” for å finne ut alt jeg maktet om dette temaet. Jeg ville vite hvorfor og hvordan alt virket og hang sammen slik at jeg kunne benytte mitt nye verktøy fullt ut, uansett hvor jeg befant meg. Jeg hadde ikke holdt på med ”EDB” siden C64, men nå så jeg etter hvert hvilke muligheter som lå her. Jeg hadde en bratt læringskurve som raskt beveget seg fra Mac-en og ut mot nettverk, brannmur, DNS, lagring, de andre plattformene samt samhandling og infrastruktur generelt.

Du virker som en nysgjerrig fyr som liker å finne ut av ting. Har du en formell IT-bakgrunn også?

Jeg har ingen formell IT-utdannelse – noe som ofte har vært en styrke da jeg sjelden lar meg påvirke av etablerte “konvensjoner”. Som Mac-administrator har man historisk sett måttet ty mye til hyssing, tape og tyggegummi, samt en stor porsjon pragmatisk tilnærming for å få det til å funke. Selv om jeg ikke har en offisiell IT-utdannelse, har jeg en lang rekke Apple-sertifiseringer samt noen andre innenfor samhandling og brannmur.

Apple-konsulenter har gjerne et generelt IT-perspektiv. Ofte skyldes dette at vi operer i litt mindre forhold, eksempelvis nystartete bedrifter der man håndterer hele paletten med brannmur, web, klienthåndtering, print, integrasjoner mot alt mulig.

Som Apple-administrator må man også være oppdatert på hva som rører seg innenfor Linux, da mye er overførbart fra Mac til Linux og vis versa. Ofte vil man benytte ulike varianter av *nix for å løse infrastrukturutfordringer for blant annet Mac-er. Man blir mer generalist fordi man tar for seg hele infrastrukturer, bare i mindre skala.

Mac oppfattes fortsatt i noen kretser som leketøy, til tross for at dette er et komplekst og ekstremt innovativt fagområde. Dette kan føre til at man ikke får den nødvendige oppmerksomheten for å profesjonalisere faget. Mange Apple-brukere (les Mac) må jobbe litt på siden av den ordinære plattformen på arbeidsplassen og de er ofte overlatt til seg selv – noe som igjen krever høyere kompetanse hos brukerne, alternativt mer trafikk til helpdesk.

Som en naturlig følge av dette brenner jeg for at ting skal skje så «automagisk» som mulig, at alt “bare funker” for sluttbruker, som jeg mener bør kunne velge plattform fritt.

Som representant for en av de som “har stått utenfor” har jeg brukt svært mye tid på å forstå den underliggende teknologien i eksempelvis Microsofts implementasjon av PKI, for å kunne definere “Best (mulig) Practise”. Slik har jeg forsøkt å danne grunnlaget for å innvie Apple-brukerne i mainstream-IT og IT-administrasjon, slik at de for eksempel kan være fullverdige borgere i et Active Directory.

Har du noen tips til de som skal ha Apple-enheter som en del av sitt IT-miljø?

Jeg har en kjepphest – som jeg tenderer mot det kjedsommelige i min terping på:
Når det gjelder administrasjon av Apple-enheter må vi som driver med systemadministrasjon av Apple-utstyr begynne å tenke nedenfra og opp, i motsetning til ovenfra og ned slik det ofte gjøres i dag. Det handler ikke om hvilket verktøy man velger, men hvorfor man velger det, og at noen har eierskap til det. Dette må gjøres basert på den nøye utarbeidete policyen som er lagt til grunn, ikke hvilket verktøy som ”løser alt” på papiret. Dette må helst gjøres i dialog med Apple-brukerne, for å kvalitetssikre at det virker i praksis.

Hva er dine tanker om Apple framover?

Jeg tror Apple i større grad vil få brukeropplevelsen på Mac til å ligne (enda) mer på iOS. Etter at iOS tok helt av, ser vi at flere av iOS-tingene dukker opp på Mac. Spesifikke spådommer om Apple vil jeg nødig begi meg ut på – de er ikke så flinke til å hverken informere eller hinte, men en kollega av meg oppsummerte det godt for et par år siden på en konferanse: «If you don’t think there’s gonna be an Appstore on the Mac you’re high». Det som slår an hos Apples brukere og utviklere føres raskt, og for brukeren sømløst, over i andre deler av deres økosystem. OS X blir ikke borte, men jeg tror den jevne bruker vil merke mindre og mindre forskjell på iPad, -Pod, -Phone og OS X

Apple har også omdefinert utrulling og håndtering av maskinvare. Det er mulig å fjern-instruere slik at brukeren selv kan gjøre de aktuelle endringene som er nødvendig for å klargjøre maskinen for bruk i organisasjoner. Enhetene kan sendes ”fra fabrikk til bruker”, og gjennom en prosess som ligner på den man ville hatt på en privat enhet, kommer riktig konfigurasjon, tilgang og applikasjoner på plass med såkalt ”zero-touch” for IT-avdelingen.

Dette kan ordnes så enkelt fordi alle kjøpere får et ID-nummer når de registrerer seg hos Apple. Når kunden deretter kjøper eksempelvis flere Mac-er, registreres dette på kundens nummer hos Apple. Når sluttbruker hos kunden åpner maskinen vil den i løpet av aktiveringsprosessen gjøre spørring hos Apple om den skal konfigureres, deretter sendes forespørselen tilbake til virksomheten for å få rett konfigurasjon.

Og hvis jeg må spå noe, så blir det at Apple med denne tilnærmingen har satt standarden, og at andre produsenter vil komme etter med løsninger basert på de samme prinsippene. De omdefinerer utrulling for hele bransjen, slik de også gjorde for administrasjon, med Mobile Device Management.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Torbjørn på e-post: torbjorn.hallenberg@atea.no, eller kontakt oss ved å trykke på knappen under.

Kontakt oss