Rettigheter og forbehold

Programkoder og grafikk på denne web som tilhører Atea Norge, Org.nr. 976 239 997, er beskyttet av lover og internasjonale konvensjoner, herunder Åndsverkloven av 12. mai 1961. Kopiering og/eller distribusjon av programkoder og grafikk på denne web uten skriftlig samtykke fra Atea innebærer lovbrudd.

Eventuell overtredelse av bestemmelser om straff og/eller erstatningsansvar i relasjon til uautorisert kopiering og/eller distribusjon vil bli forfulgt rettslig.
For privatpersoner er det tillatt å bruke innholdet i form av digital kopiering og betraktning av innholdet. I samsvar med god presseetikk er det tillatt å sitere fra sidene, forutsatt kildegjengivelse.

Kommersiell bruk av informasjonsstoff som er utviklet spesielt for Atea kan ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

Det tas forbehold om eventuelle feil. Vær også oppmerksom på at produkter og vilkår kan bli endret.