Publisert: 5.11.2015. TEKST Christoffer Lokrheim, løsningsspesialist i Atea

Aviators 3800 ansatte leverer bakketjenester på flyplasser fra Helsingfors til London. Selskapet ønsket en standardisert, felles plattform for alle avdelinger og land.

Aviator hadde som mål å skape et standardisert selskap, hvor det jobbes likt uavhengig av geografisk område, og var på jakt etter en IT-løsning som støttet dette. Konkurransen om oppdraget var hard, men den fremtidsrettede løsningen med Office 365 og Hybrid Cloud som grunnmur var avgjørende for at valget av samarbeidspartner falt på Atea.

Aviator har i dag har et hybrid miljø der de abonnerer på dataromskapasitet fra Atea Outsourcing Services og produktivitetsløsninger igjennom Microsoft Office 365. Dataromskapasiteten består av viktige databaser, brukeradministrasjon, filer og applikasjonsservere. Alt er tilgjengelig igjennom selvbetjening og Citrix XenDesktop.

Viktig å være fleksibel

I flybransjen med mange geografiske områder, trengte Aviator en mobil løsning for sine systemer. Aviator har nå en IT-plattform som ikke er avhengig av lokasjon. Det de nå trenger for å sette opp en ny avdeling, på en ny lokasjon, er noe så simpelt som Internett. Office 365 kom til nytte da Aviator overtok virksomheten i Storbritannia og Finland. Med internettilgang var IT-plattformen på plass, raskt og effektivt, med en lav implementeringsrate.

For å tjene penger, må Aviator vinne kontrakter. Tap av kontrakter kan føre til reduksjon i brukere av IT-plattformen, og dette administrerer de nå enkelt selv. Denne fleksibiliteten gir mulighet til å spare penger og være effektiv i den daglige driften.

Nå er det mye lettere å gjennomføre de daglige arbeidsoppgavene

Den daglige driften

Aviator sin IT-plattform gir store fordeler i forretningsdriften. Nå er det mye lettere å gjennomføre de daglige arbeidsoppgavene. Oppgaver som deling av vaktplaner, opplæringsrutiner, LMS, intranett, og samarbeidet mellom HR- avdelingen og økonomiavdelingen flyter i dag på en god måte. I tillegg er deres intranett nå levert på fire språk.

Veien videre

Fremover vil samarbeidet mellom Aviator og Atea dreie seg om å levere kosteffektive løsninger som gjør Aviator i stand til å foredle sin forretning. Dette handler blant annet om å gjøre de ansatte i Aviator i stand til å levere enda bedre tilbud til Aviators kunder. Bruk av e-læring, video og smarte løsninger tilgjengelig på de ansattes mobiltelefoner er eksempler på områder som det nå jobbes med.

Ønsker du en uforpliktende prat?

Fyll inn skjemaet under, og vi vil ta kontakt med deg.

Leveranse

  • Microsoft Office 365 til 3800 ansatte
  • Dataromskapasitet fra Atea Outsourcing Services
  • Atea Rapid (intranettløsning)

Vil du vite mer?

Kontakt Christoffer Lokrheim, telefon: +47 928 96 228, e-post: christoffer.lokrheim@atea.no – eventuelt din lokale Atearepresentant.

Kontakt oss

Aviator

Aviator leverer bakketjenester til flyselskaper på 24 flyplasser i Norden og Storbritannia, og har ca. 3800 ansatte. De ble grunnlagt i 2010 ved kjøpet av svenske Nordic Aero og norske Røros Flyservice og Norport Ground Handling.