Publisert: 17.03.2016. TEKST Emma Furuseth, markedsrådgiver i Atea

Bunnpris-kjeden måtte omlegge alle sine 41 butikker på 56 timer. Med 150 personer i sving døgnet rundt, var det helt nødvendig med godt håndverk i prosjektledelsesfasen.

23.mars 2015 overtok Bunnpris-kjeden 41 butikker, som en forutsetning fra Konkurransetilsynet etter Coops oppkjøp av ICA/Rimi. Bunnpris måtte omprofilere butikkene, legge om data- og kassasystemene, samt få nye linjer og koble det hele sammen og deretter teste det. Gammelt utstyr måtte også avhendes på en trygg måte. For å unngå tap fra ukurans i varelager måtte kostnadene være lavest mulig – mer enn noen få dager stengt butikk ville gi tap i varelageret på sjusifret beløp for hver butikk. Butikkene var lokalisert over hele landet, fra Søgne i sør til Alta i Nord, og jobben med å koordinere ressurser over så store avstander var en stor utfordring.

Etter vurdering med leverandører besluttet Bunnpris-kjeden å omlegge butikkene i løpet av en helg pluss mandag. Dette ville kun gi en stengt dag pr butikk. Atea ble tildelt oppgaven som hovedprosjektleder. Leveringsformen ble utarbeidet i et samarbeid mellom Bunnpris og fire hovedleverandører.

Det har vært utvist ekstremt godt samarbeid og innsats mellom partene

— Øyvin Domaas, IT-sjef

Deler av leveransen var kritisk. Utstyr og linjer krevde tett oppfølging. Her ble lokale elektrikerfirmaer leid inn og koordinert av Atea for å gjøre nødvendig kabling av strøm og nettverk, og Atea stilte med konsulenter på hver lokasjon.

Å finne kvalifisert kompetanse og koordinere ressurser fra fire hovedleverandører, samt lokale installatører var krevende. For å sikre kvaliteten på leveransen var det etablert beredskapsteam for å sikre gjennomføringen. Eierens sønn, Kristian Lykke, klokket inn siste implementerte butikk 56 timer etter at omprofileringen begynte. Ca. 150 personer var i sving for å gjennomføre leveransen på 41 lokasjoner. Alle butikkene åpnet som planlagt.

Bunnpris er svært fornøyd med resultatet.

– En virvelvind av en installasjonsperiode er over, og vi sitter nå igjen med 41 butikker som har implementert den tekniske løsningen til Bunnpris, forteller IT-sjef Øyvin Domaas.

– Det har vært utvist ekstremt godt samarbeid og innsats mellom partene. Det har vært utrolig artig å se at samarbeidet i butikk og i støtteapparatet har hatt et felles fokus uavhengig av rolle/selskap. Alle kan være stolte av det som er gjort disse dagene og jeg er rett fornøyd med alle. Dette har vært moro å være en del av, og håper alle har en god følelse etter endt utført oppgave, selv om det har vært lange og intensive dager, avslutter Domaas.

Leveranse

  • Prosjektledelse
  • Konsulenttjenester
  • GoITloop (håndtering av brukt IT-utstyr)

Vil du vite mer?

Ønsker du å vite mer, ta kontakt med oss.

Kontakt oss

Bunnpris

Bunnpris er en kjede av dagligvareforretninger, eid av selskapet I.K. Lykke AS, med hovedkontor i Trondheim. Daglig leder er Christian Lykke. Den første Bunnprisbutikken ble etablert i 1981 på Øya i Trondheim. I dag har de over 250 butikker, hele veien fra Rypefjord i nord til Søgne i sør.