Publisert: 18.02.2016. TEKST Hilde Kristoffersen, tekstrådgiver, forretningsskribent og veileder BILDE NINA

Med løsningen "Det frie valg" har NINA nå full kontroll på hvem som får hva til hvilken tid, hvilke telefoner som kan byttes og hvem som betaler månedlig trekk.

For en tid tilbake tok NINA grep for å få kontroll på bruk og administrasjon av de ansattes mobiltelefoner. De innførte en standard og alle ansatte fikk samme telefon.

– Vi fikk god kontroll, men synes likevel ikke ordningen var helt optimal, forteller Stig Clausen, seksjonsleder IT – drift og brukerstøtte. Blant annet ønsket vi å bruke mindre tid på administrasjon av ordningen, samt at de ansatte skulle få større fleksibilitet ved valg av telefon. I kontakt med Atea valgte vi derfor å gå inn på ordningen «Det frie valg» (DFV) som Atea har utviklet. Alle NINAs ca. 230 ansatte er nå omfattet av ordningen.

Selvbetjening

Det frie valg er en ordning hvor virksomhetens ansatte logger seg på Ateas bestillingssider og velger nytt arbeidsverktøy, i NINAs tilfelle brukes dette til mobiltelefoner. De ansatte har mulighet for å velge utstyr som er dyrere enn det virksomheten har valgt som «standardpakke». Arbeidstakeren betaler da selv merverdien i forhold til virksomhetens standard, via et månedlig lønnstrekk.

Det er enkelt for den ansatte å se hvor mye de selv vil måtte betale. Den månedlig summen på de ulike telefonen kommer fram i portalen før bestilling. Det er selvsagt også mulig å velge telefoner uten å måtte betale noe, det er kun de som ønsker noe annet enn standardmodellen som får et utlegg.

Vi er godt fornøyd med ordningen og ser absolutt ikke for oss å bytte bort dette nå

— Stig Clausen, seksjonsleder IT – drift og brukerstøtte

– Gjennom Det frie valg oppnådde vi det vi ønsket, fortsetter Clausen. Vi har nå full kontroll på hvem som får hva til hvilken tid, hvilke telefoner som kan byttes og hvem som betaler månedlig trekk. Også det skattemessige er ivaretatt her. I Det frie valg ligger det en avtale som den ansatte må godkjenne ved bestilling.  Vi var så tidlig ute med å velge ordningen at vi var med i dialogen med Atea og bidro til at policyen ble så god som den er nå. Nye kunder kommer til dekket bord.

–  Vi i IT-avdelingen sparer mye tid ved at vi har blitt kvitt mottak av bestillinger, verifisering av godkjenninger, bestilling av utstyr hos leverandør og overlevering av telefon til de ansatte.

På virksomhetsnivå sparer vi også tid ved at det ikke er behov for forhandling, eller diskusjon mellom ansatte og nærmeste leder om hvilken enhet den ansatte trenger for å utføre jobben. Vi er godt fornøyd med ordningen og ser absolutt ikke for oss å bytte bort dette nå, avslutter Clausen.

www.nina.no

Leveranse

  • Det frie valg

Vil du vite mer?

Snakk med din kontaktperson i Atea, eller kontakt oss vi knappen under.

Kontakt oss

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på naturen og samspillet natur - samfunn. De holder til på Gløshaugen i Trondheim og har avdelinger på Lillehammer, i Oslo og Tromsø.